Home

Welkom op de site van de Vereniging voor Triple-A gebruikers

De vereniging voor Triple-A gebruikers is opgericht in Oktober 1992. Een aantal veehouders die gebruik maakten van het Triple-A analyse systeem vonden dat ze de koppen bij elkaar moesten steken omdat het belemmerd werd door een paar partijen in de Nederlandse fokkerij. De doelstelling van de vereniging was om ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van Triple-A en KI verenigingen stimuleren tot het analyseren van hun stieren. Tegenwoordig kunnen we concluderen dat de Triple-A methode niet meer kan worden genegeerd in de Nederlandse (en Europese) fokkerij. De meeste stieren worden tegenwoordig geanalyseerd en hun Triple A-codes worden gepubliceerd. Zonder Triple-A zouden onze koeien niet zoveel kwaliteit hebben als ze nu hebben!

Tegenwoordig houdt de vereniging zich bezig met het organiseren van een Jaarvergadering waar interessante sprekers komen vertellen over Triple-A  en fokkerij. Verder brengt de vereniging 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit met allerlei leuke nieuwtjes en verhalen.

Wilt u ook lid worden dan kan dat door uw Naam en Adres door te geven via ons e-mailadres info@triple-a-vereniging.nl of geeft het door aan een analyseur. Het lidmaatschap bedraagt 15,- euro per jaar.

 Jaarvergadering 2015

Op zaterdag 11 april houdt de triple-a vereniging haar jaarvergadering in Tijnje en Tjalleberd (Friesland)

Gastspreker is Jason Myers van Windsor Manor Holsteins

Gastbedrijf is de VOF de Boer-Bos in Tjalleberd

Jason Myers

Onze Amerikaanse gastspreker Jason Meyers uit de staat Maryland (vlakbij New York City) ervaart op dit moment zeker geen overbezetting. Sterker: de stallen zijn bijna leeg nadat 7 maart j.l. de Royal Windsor III Sale werd gehouden. Tijdens deze veiling is de volledige melkveestapel van de hand gedaan, evenals veel jongvee en dus is er tijd genoeg om naar Nederland te komen.  Windsor-Manor, vooral bekend van de iconische Rudolph-dochter Windsor Manor Rud Zip EX-95 4E GMD DOM, is een typisch Amerikaans fokbedrijf waar inkomsten uit veeverkopen een groot deel van de totale omzet bedragen. Of zoals Bill Weeks altijd zei: De winst boven de voerkosten. Met de overgebleven dieren en wat gerichte aankopen wordt vervolgens een nieuw veebestand opgebouwd. De markt speelt hierin een cruciale rol en dat kan wel eens conflicteren met het maken van de juiste paring. De Meyers zijn echter al sinds 1978  enthousiaste gebruikers van het Triple-a systeem. Aan ons komen Jason en zijn vrouw Donna vertellen hoe zij de verschillende facetten van de snelle topfokkerij combineren. 

VOF de Boer-Bos

Eigenlijk houdt  iedereen van hoge levensproducties en daarom is het bestuur trots dat we welkom zijn op de melkveelocatie van de vennoten Piet de Boer, Dieks de Boer en Berend Bos in Tjalleberd. De 215-koppige melkveeveestapel van dit drietal heeft de afgelopen periode  namelijk eveneens een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Werd in 2007 nog wat onwennig de eerste 100 tonner gehuldigd nu 8 jaar later staat de teller op maar liefst 25 stuks. Waaronder zelfs 6 dieren die 10 ton vet en eiwit hebben geproduceerd!  Twaalf jaar geleden werd gestart met triple-a. Piet de Boer: De Inet-hausse leverde veel hoge vaarzen die snel opbrandden. Keken we naar de vaders van de dieren die wel overbleven dan waren het vaak stieren die wat lager op de kaart stonden zoals Ronald en Archibald. Sindsdien gebruiken we triple-a als leidraad. Toch mag het vakmanschap en ondernemerschap van de mannen hier niet onbenoemd blijven. Er is op het 130 ha grote bedrijf ge´nvesteerd in een serrestal met dichte vloer, diep strooiselboxen en een potstal.  En onlangs nog in een automatisch voersysteem van Lely. Sinds de verbeterde huisvesting kunnen we koeien makkelijker door een moeilijke periode heen krijgen. Bovendien vinden we dat koeien een tweede kans verdienen,  vertelt Piet die vaststelt dat de stal langzamerhand weer behoorlijk vol komt te zitten. Onze kick is dat er ruimte ontstaat om jonge koeien te verkopen.

10.15 Ontvangst bij Cafe-Restaurant Overwijk

  Haewei 9

  8406 AV Tijnje (Friesland)

  0513-517217

  (A7 afslag 27, N392 richting Tijnje, 1ste rotonde driekwart)

 

10.30  Aanvang jaarvergadering

- Opening door de voorzitter (Johan van Houwelingen)

- Ingekomen stukken en mededelingen

- Notulen jaarvergadering 2013/2014

  (zie nieuwsbrief zomer 2014 of website www.triple-a-vereniging.nl)

- Verslag van de penni ngmeester en kascontrolecommissie.

- Bestuursverkiezing .

Aftredend en herkiesbaar is vice-voorzitter Catrinus Deinum. Aftredend en      niet herkiesbaar is secretaris Joost Wesselingh. Het bestuur draagt Jan Vonk uit Goudriaan, Zuid Holland voor als nieuwe secretaris. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de jaarvergadering ondersteund door tenminste 10 leden.

- Rondvraag

11.00 Presentatie Jason Myers van Holstein-fokbedrijf Windsor Manor te New Windsor, Maryland, USA

12.00 Woord vooraf door V.O.F de Boer- Bos uit Tjalleberd

12.30 Lunch

13.30  Vertrek naar het bedrijf van de familie de Boer

(Aengwirderweg 326, Tjalleberd)

15.00 Sluiting

 

Iedereen is van harte welkom. Lid worden kost 15,- per bedrijf, of per persoon als u geen bedrijf heeft, en kan doorgegeven worden bij binnenkomst. Ook mensen die niet lid willen worden zijn welkom maar betalen 20 euro per persoon voor de lunch i.p.v 10 euro. 

 

De Triple-A methode

Willem van Laarhoven heeft een handleiding gemaakt waarin uitgebreid uitgelegd wordt hoe triple-awerkt. Het boekje is te bestellen op  http://www.aaa-handleiding.nl/ 

Triple-A uitleg op film

Op Youtube staat een filmpje hoe het analyseren van koeien in zijn werk gaat. 

https://www.youtube.com/watch?v=BQv1nOnLHf4

Bedrijf familie Hayer op film

Jurgen Hayer, onze spreker op de jaarvergadering 2013 is bezocht door Melkveemagazine voor een reportage. Ook hebben ze hier een mooi filmpje van gemaakt

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NmluhD7uCzE

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wilt u meer weten over het ontstaan van Triple -A: Lees dan het boek "Creating Balance Between Form & Function"

Kijk bij Boek voor meer informatie