De vereniging voor Triple-A gebruikers is opgericht in Oktober 1992. Een aantal veehouders die gebruik maakten van het Triple-A analyse systeem vonden dat ze de koppen bij elkaar moesten steken omdat het belemmerd werd door een paar partijen in de Nederlandse fokkerij. De doelstelling van de vereniging was om ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van Triple-A en KI verenigingen stimuleren tot het analyseren van hun stieren. Tegenwoordig kunnen we concluderen dat de Triple-A methode niet meer kan worden genegeerd in de Nederlandse (en Europese) fokkerij. De meeste stieren worden tegenwoordig geanalyseerd en hun Triple A-codes worden gepubliceerd. Zonder Triple-A zouden onze koeien niet zoveel kwaliteit hebben als ze nu hebben!

 

Tegenwoordig houdt de vereniging zich bezig met het organiseren van een Jaarvergadering waar interessante sprekers komen vertellen over Triple-A en fokkerij, deze dag wordt vaak gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij een veehouder die ruime ervaring heeft met aAa.

Verder brengt de Triple-A vereniging 2 keer per jaar de nieuwsbrief uit, met daarin notulen van de jaarvergadering, allerlei leuke nieuwtjes over aAa en interessante verhalen.


Wilt u ook lid worden van onze vereniging, dan kan dat door contact op te nemen met de ledenadministratie of geeft het gewoon door aan één van de analyseurs. Het lidmaatschap bedraagt 17,50 euro per jaar.

Vereniging voor Triple-A gebruikers